Komunikat Nr VII

KOMUNIKAT NR VII GRUPY INICJATYWNEJ

Wieliczka, dnia 23.02.2012 r.
ze spotkania z Mieszkańcami Wieliczki w dniu 23 lutego br.
w Domu Osiedlowym
przy ul. Krzyszkowickiej 5c w Wieliczce.

Temat spotkania: przedstawienie zagadnienia kompleksowej gospodarki materiałami
odpadowymi i komunalnymi z terenu Województwa Małopolskiego.

W spotkaniu udział wzięli: Starosta Wielicki – Jacek Juszkiewicz, Burmistrz Wieliczki – Artur Kozioł, Z-ca Burmistrza Wieliczki – Łukasz Sadkiewicz, Członek Zarządu Powiatu – Lech Pankiewicz, dr. hab. inż. Janusz Mikuła prof. PK, Z-ca Przewodniczącego RM w Wieliczce: Alojzy Brożek, Radni Rady Miejskiej w Wieliczce: Halina Sinkunas, Piotr Marzec, Damian Konieczny, Prezes RN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieliczce Henryk Smagur, przedstawiciele Zarządów
i Rad Osiedlowych w Wieliczce, licznie zgromadzeni Mieszkańcy Wieliczki i Krakowa.

Poszczególni uczestnicy spotkania wystąpili z poparciem głównych tez dotyczących budowy spalarni odpadów biologicznych oraz grzebowiska na Baryczy. Wszyscy przedstawiciele jednogłośnie sprzeciwiali się powstaniu małych lokalnych spalarni odpadów komunalnych
i biologicznych. Zamiar lokalizacji jakichkolwiek obiektów przeznaczonych do utylizacji w rejonie terenów o gęstym zaludnieniu jest sprzeczny z logiką i zdrowym rozsądkiem. Jedynie kompleksowe systemy gospodarowania odpadami (spalarnie, składowiska, kompostownie, oczyszczalnie) dają oczekiwane rezultaty, czego dobrym przykładem są funkcjonujące systemy
w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. Nadrzędnym celem polityki regionalnej powinno być doprowadzenie do takiego stanu, który zrównoważałby politykę produkcji i utylizacją odpadów.

Wśród uczestników spotkania zrodził się pomysł powołania do życia Stowarzyszenia, które będzie miało na celu monitorowanie i opiniowanie działań władz miasta Krakowa w zakresie kompleksowego gospodarowania odpadami komunalnymi i biologicznymi. Do współpracy
ze Stowarzyszeniem będą zapraszani specjaliści z dziedziny ochrony środowiska, gospodarki odpadami komunalnymi i utylizacji odpadów.

Przekazywanie informacji o podjętych działaniach oraz osiągniętych wynikach Grupy Inicjatywnej odbywało się będzie za pomocą kolejnych komunikatów i prasy lokalnej.

W imieniu Grupy Inicjatywnej Radni Rady Miejskiej w Wieliczce:

Halina Sinkunas
Piotr Marzec
Damian Konieczny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>