List otwarty.

Wieliczka, 19.01.2011r.
Burmistrz
Miasta i Gminy Wieliczka
L i s t o t w a r t y
Dotyczy Projektu uchwały nakreślającej zakres korzystania z obiektów i budynków użyteczności publicznej.
Po zapoznaniu się z projektem uchwały dot. Zasad korzystania i naliczania należności za użytkowanie i wynajmowanie urządzeo i obiektów użyteczności publicznej będącej własnością Gminy Wieliczka wyrażam poważne zaniepokojenie i niezadowolenie z kształtu tego projektu. Ponieważ nie powstał on po uprzednich konsultacjach społecznych, zważywszy, że rzecz dotyczy m. in. Obiektów sportowych, wiejskich domów kultury, domów ludowych, boisk, przyszkolnych sal sportowych, sal komputerowych, które powstały w większości z inicjatyw lokalnych, za społeczne fundusze i na przekazanych na te cele prywatnych gruntach.
Jestem w pełni świadomy zmian w prawie, na mocy którego powyższe obiekty przeszły na własnośd Gminy, jednakże społeczności lokalne winny byd poinformowane o powyższym projekcie.
Poważne zastrzeżenia wzbudza stwierdzenie, że „wszelkie dochody” będą zasilały budżet Gminy. Uważam, iż ten zapis powinien byd rozszerzony o stwierdzenie, że wszelkie dochody wypracowane przez poszczególne obiekty po uprzednim zaksięgowaniu na koncie UMiG powinny powrócid do obiektu który dany zysk wypracował.
Jest poza sporem, że regulacje, najmu obiektów gminnych muszą byd przeprowadzone gdyż z całą pewnością ograniczy to tzw. „szara strefę”.
Uważam ponadto, że obiekty mienia komunalnego, które są przekazane w zarząd społeczności lokalnych nadal powinny pozostad w ich gestii zgodnie ze statutem Gminy Wieliczka i aktualnie obowiązującymi statutami osiedli i sołectw.
Reasumując niezbędnym jest przeprowadzenie szerokich konsultacji w sprawie wspomnianego projektu.
Członek Zarządu os. Krzyszkowice
Jacek Grabowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>