Miesięczne archiwum: Lipiec 2011

Rada Osiedla 02.06.2011r.

W dniu 2 czerwca 2011 roku odbyło się posiedzenie Rady Osiedla Sienkiewicza, Asnyka, W. Pola w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Sienkiewicza 24. podczas zebrania została przekazana informacja o pracy Rady Osiedla w ubiegłej kadencji przez p. Elżbietę Urbaniec. Zostały omówione najpilniejsze sprawy które wymagają natychmiastowej interwencji. Przewodniczący Zarządu Osiedla Piotr Marzec przedstawił plan pracy w bieżącej kadencji.

Posiedzenie Rady Osiedla

Na posiedzeniu Rady Osiedla Sienkiewicza, Asnyka, W. Pola które odbyło się w dniu 27 maja 2011 roku w Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce został wybrany
Zarząd Osiedla w składzie:

Przewodniczący Zarządu

Piotr Marzec

Członkowie Zarządu

Dorota Stec-Fus
Kazimierz Gastoł

Zarząd Rady Osiedla w składzie:

Przewodnicząca Rady Osiedla

Elżbieta Urbaniec

Vice Przewodnicząca

Krystyna Bania

Sekretarz

Janina Przetaczek