Miesięczne archiwum: Maj 2011

Praca Rady

Wieliczka22.05.2011r

Praca czy szaleństwo

Każdy z nas ma jakieś pojęcie o organizacji pracy. Ale czy można zorganizować prace w Radzie Miasta – chyba nie. Wiele razy zwracaliśmy uwagę w prywatnych rozmowach i na Sesjach Rady Miasta na temat organizacji pracy. Efektem tych rozmów jest brak efektu. Zwołana VI sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Wieliczce na dzień 26 maja 2011 roku ma do zaopiniowania i przyjęcia 28 uchwał. Jednym z pierwszych punktów jest przyjecie protokołu z poprzedniej V sesji. Zrozumiałe jest że nie jest to przyjecie przez zgodne podniesienie ręki. Wiele zgłoszonych uwag wymaga wyjaśnień i odpowiedzi ze strony Burmistrza i administracji. Drugim punktem wymagającym porządnego i dokładnego omówienia jest udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2010r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jest sporządzone na 200 kartkach formatu A 4. Pytam więc kto i w jakim czasie jest jest wstanie przeanalizować taki materiał. Niech nit nie mówi że od tego są komisje. W komisji bierze udział kilku radnych. Reszta radnych ma prawo zadawać pytania na sesji. A gdzie odpowiedzi? Większość w komisjach mają radni z Ugrupowania Artura Kozioła. Ktoś zapyta co z tego – odpowiedź jest prosta, na sesji przewodniczący komisji stwierdza że komisja zaopiniowała pozytywnie. Tylko że nie głosami wszystkich członków komisji – na sesji już tego nikt nie usłyszy. Wszystkie wątpliwości musimy więc powtarzać podczas sesji. To nie są tylko moje uwagi dotyczące pracy Rady, ale sporej grupy Radnych. Demokracja to trudna forma współpracy której trzeba się długo uczyć. Słyszałem takie powiedzenie żeby demokracja mogła nabrać cech właściwych, to trzeba tak jak trawnik angielski zasiać a potem odpowiednio długo pielęgnować. Coś w tym musi być. Wielu moich wyborców pyta często co właściwie robimy, mogę podać przykład przyszłego tygodnia:

Poniedziałek – konsultacje w sprawie projektów uchwał.
Wtorek – posiedzenie Komisji Praworządności.
Środa – posiedzenie Komisji Budżetowej.
Czwartek – VI sesja Rady Miejskiej .
Piątek – wybory Rady Osiedlowej.

Piotr Marzec

PODZIEKOWANIE DLA WYBORCÓW

PODZIĘKOWANIE

DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM WYBORCOM KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU I ODDALI SWE GŁOSY NA CZŁONKÓW RADY OSIEDLI SIENKIEWICZA, ASNYKA I W. POLA. BEZ WZGLĘDU NA FREKWENCJĘ BĘDZIEMY STARAĆ SIĘ PRACOWAĆ NAJLEPIEJ JAK POTRAFIMY NA RZECZ CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI TYCH OSIEDLI. MAM NADZIEJĘ ŻE NASZĄ PRACĄ ZASŁUŻYMY W PRZYSZŁYCH WYBORACH NA WIĘKSZĄ FREKWENCJĘ.

PIOTR MARZEC

WYBORY DO RAD OSIEDLI

Wybory do Rady Osiedli
9 maja 2011

WYBORY DO RADY OSIEDLI SIENKIEWICZA,ASNYKA, W.POLA

15 maja po raz pierwszy odbędą się powszechne wybory do Rad Osiedlowych,Sołeckich i na Sołtysów.

Sporo zamieszania wynika z braku dostatecznej informacji na temat samych wyborów,list kandydatów oraz miejsca głosowania. Mandat radnego sprawuję od niedawna i w tym krótkim czasie wielu mieszkańców miasta zwracało się do mnie z prośbą o interwencję w ważnych sprawach lokalnych, jak i dotyczących całego miasta.
Wyszedłem z propozycja do grupy mieszkańców, do których mam pełne zaufanie, aby zgodzili się kandydować na członków Rady Osiedli. Są to osoby, które gwarantują, że po wyborach czynnie i aktywnie włączą się do pracy na rzecz lokalnej społeczności.
Nasz okręg wyborczy i zarazem teren działania obejmuje :

Os. Asnyka, ul. Asnyka, A.Długosza, Mierżączka, Mieszczańska, Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 71 do końca (nieparzyste), W. Pola,Juliusza Słowackiego od 22 do końca (parzyste), os. Sienkiewicza, ul. H. Sienkiewicza od 35 do końca (nieparzyste) i od 46 do końca (parzyste).

Mieszkańcy naszego okręgu głosują w lokalu wyborczym znajdującym się w Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Wieliczce, ul. Wincentego Pola 23.

Glosować można w godzinach 8 – 18-tej.

Głos jest ważny, jeśli wyborca postawi znak „X” w kratce obok nazwisk wybranych przez siebie kandydatów.

Każdy głos oddany w wyborach do Rady Osiedli obliguje kandydatów do pracy na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców.

Radny Rady Miasta i Gminy Wieliczka

Piotr Marzec