Miesięczne archiwum: Luty 2011

Protokół nr 1

Protokół nr 1
z posiedzenia radnych Rady Miejskiej w Wieliczce
Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej RP
i Komitetu Wyborczego Wyborców Ponad Podziałami
dnia 18.02.2011r.

Temat posiedzenia:
1. Powołanie Klubu Radnych Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej RP
i Komitetu Wyborczego Wyborców Ponad Podziałami.
2. Przyjęcie regulaminu klubu.

Ad.1. Radni obecni na posiedzeniu podjęli uchwałę nr I/1/2011 w sprawie powołania Klubu Radnych pod nazwą „Platforma Ponad Podziałami”. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad.2. Członkowie Klubu opracowali i przyjęli „Regulamin Klubu Radnych PPP”, który jest podstawowym dokumentem funkcjonowania klubu.

Treść regulaminu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Protokół
z posiedzenia Radnych Komitetu Wyborczego PO
Rady Miejskiej w Wieliczce
dnia 11.02.2011r.

Porządek posiedzenia:
1. Omówienie spraw związanych z powołaniem Klubu Radnych
2. Ustalenie dotyczące pacy radnych na najbliższy miesiąc.

Ad.1. Radni jednogłośnie podjęli decyzję dotyczącą powołania Klubu Radnych.
Dokonano wyboru prezydium:
Ptak Piotr – przewodniczący
Marzec Piotr – wiceprzewodniczący

Ad.2. Ustalenia:
spotkania robocze radnych odbywają się raz na dwa tygodnie w piątki o godzinie 1800
pierwsze spotkanie 18.02. o godzinie 1800
obowiązkowe spotkania przed każdą sesją Rady Miejskiej

Dyżury radnych w miesiącu marcu:
każdy poniedziałek od 17:00 do 19:00 (Ptak Piotr, Andrzej Warzecha
każdy wtorek od 10:00 do 12:00
1.03 – Marzec Piotr, Stanek Szczepan
8.03 – Michalik Maria, Sinkunas Halina
15.03 – Dyga Andrzej, Marzec Piotr
22.03 – Michalik Maria, Sinkunas Haliina
29.03 – Dyga Andrzej, Stanek Szczepan
Dyżury odbywają się w biurze PO w Wieliczce przy ul. Limanowskiego 11 (siedziba Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców)

Komunikat 1-3

KOMUNIKAT Z PRACY RADNYCH 1-3

16.02.2011 odbyły się spotkania radnych Haliny Sinkunas i Piotra Marca z przedstawicielami lokalnej administracji. Zostały poruszone tematy :

   1. Z p. Danutą Góralczyk – bezpieczeństwo mieszkańców i klientów na parkingu przy ul. Asnyka ( teren przewidziany pod budowę pawilonu).
   2. Z p. Marianem Brasiem – Wydanie opinii urbanistycznej w sprawie budowy parkingu wielopoziomowego przy ul. Sienkiewicza. Inwestycja ta wymaga zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
   3. Z p. Henrykiem Wolakiem w sprawie wydania opinii o możliwości lokalizacji toalet przy pętli autobusowej. Opinia ma być przygotowana w ciągu dwóch tygodni.

Komentarz

KOMENTARZ DO WYWIADU

Bogactwo społeczeństwa to jego różnorodność. Każdy z nas ma inne zainteresowania. Mamy różne nawyki i przyzwyczajenia. Nie możemy narzucać tych samych sposobów na zagospodarowanie wolnego czasu. Miałem nadzieje że czasy jednomyślności i sposobów organizacji życia przez władze bezpowrotnie minęły. Najbardziej jestem zszokowany, że nie dopuszcza się nawet rozmów na temat sposobów organizacji życia miasta. Komentarz vice Burmistrza Łukasza Sadkiewicza do wywiadu z Piotrem Ptakiem, niedopuszczający już żadnej dyskusji w sprawie zabudowy Psiej Górki, jest co najmniej dziwny. Gdyby to były prywatne środki inwestowane na prywatnym gruncie to się zgadzam – nic nikomu do tego. Ale udawanie że w naszym mieście są sami piłkarze i reszta jest mało ważna – to brak wyobraźni. Codziennie rozmawiam z wieloma osobami. Pytają się co robimy by miasto mogło służyć jak największej liczbie obywateli. Po pierwsze brak szerszego programu dla młodzieży w celu rozwijania bogatych zainteresowań. Młodzież pozostawiona sama sobie, nie zawsze będzie się rozwijać w kierunku pozytywnych zachowań społecznych. Pytam się, a gdzie jest miejsce dla mieszkańców po 45 roku życia. Nie bardzo też wyobrażam sobie biegających za piłką 60 latków i starszych. Niedopuszczanie do rozmów i dyskusji o sprawach miasta z szeroką reprezentacją Radnych jest obelgą wobec wszystkich wyborców.

Komentarz dotyczy wywiadu z Piotrem Ptakiem przeprowadzony przez p. Jolantę Białek, a podsumowany przez wiceburmistrza Łukasza Sadkiewicza.

Artykuł ukazał się w Dzienniku Polskim 12.02.2011

Radny Piotr Marzec.

Komunikat 1-1

KOMUNIKAT Z PRACY RADNYCH 1-1

07.02.2011 radni Halina Sinkunas i Piotr Marzec wzięli udział w spotkaniu z p. Marianem Brasiem w UMiG przy ul. Limanowskiego. Poruszono kilka spraw. Między innymi:

   1. Wyceny gruntów będących w wieczystej dzierżawie SM.
   2. Problem ul. bez nazwy na os. Szymanowskiego.
   3. Możliwość lokalizacji i budowy parkingu przy ul. Sienkiewicza (przy kotłowni)

Komunikat 1-2

KOMUNIKAT Z PRACY RADNYCH 1-2

11.02.2011 zostały przeprowadzone rozmowy telefoniczne z przedstawicielami komórek organizacyjnych UMiG oraz Starostwa.

   1. Z p. Marianem Brasiem – uzgodnienie wydania opinii w sprawie budowy parkingu.
   2. Z p. Henrykiem Wolakiem – Rozpoznanie możliwości budowy toalet przy pętli autobusowej.
   3. Ustalenie terminu spotkania z p. Danutą Góralczyk – bezpieczeństwo pieszych w obrębie przewidywanej budowy pawilonu przy ul. Asnyka.

Radny Piotr Marzec

Komunikat o pracy radnych

KOMUNIKAT O PRACY RADNYCH

26.01.2011 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieliczce przy ul. Sienkiewicza 24 odbyło się spotkanie Zarządu SM w obecności Prezesa i v-ce Prezes z radnymi Miasta Wieliczka Haliny Sinkunas i Piotra Marca.

Dyskutowane tematy:

 1. Podniesienie przez Burmistrza MiG Wieliczka opłat za wieczystą dzierżawę gruntów /nierówne traktowanie podmiotów gospodarczych/.
 2. Parkowanie na miejskich osiedlach – pilna potrzeba budowy parkingów.
 3. Budowa dróg Przeciwpożarowych na osiedlach.
 4. Budowa toalet przy pętli autobusowej.
 5. Wyznaczenie bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Piłsudskiego – między pętlą autobusową a skrzyżowaniem z ul. Asnyka.
 6. Rozstrzygnięcie problemu „ul. bez nazwy”/przy pawilonie „Skody”/ – przekazanie UMiG działki nr 259/72 (brak akceptacji).
 7. Bezpieczeństwo mieszkańców i klientów na parkingu przy ul. Asnyka ( teren przewidziany pod budowę pawilonu).
 8. Sprawy mieszkańców z dużymi zadłużeniami czynszu.

Obecni na zebraniu radni zobowiązali się rozpoznać w/w sprawy, by pomóc w ich rozwiązaniu.

Halina Sinkunas

Piotr Marzec

Manipulacja informacją

Byłem przyzwyczajony w PRL czytać między wierszami. Myślałem że te czasy bezpowrotnie minęły. Jeżeli nie znamy faktów, łatwo jest manipulować czytelnikiem który czytając prasę wierzy w obiektywność dziennikarza. Prasa nie powinna zajmować się kształtowaniem poglądów, a tym bardziej dezinformować swoich czytelników. Jeżeli jest to zły warsztat dziennikarski, to jest pytanie do przełożonych o sens zatrudniania takiej osoby w zawodzie zaufania publicznego. Jeszcze gorzej jeżeli artykuły pisane są na zamówienie polityczne. Czytając w ostatnim czasie artykuły pani Jolanty Białek odnoszę wrażenie że co najmniej niedopowiedzenia są jej najmocniejszą stroną. Szczególnie wprowadził mnie w zdumienie artykuł dotyczący wynagrodzeń Burmistrzów i Wójtów
w naszym powiecie. Szczególnie muszę się odnieść do zwrotu że Rada Miasta i Gminy w Wieliczce uchwaliła podwyżkę płacy podwyżkę płacy dla Burmistrza Artura Kozioła. Winno być – podwyżka została uchwalona 13 głosami Radnych z Ugrupowania Artura Kozioła. Pozostali Radni byli przeciwni tej podwyżce. Negatywna opinia w tej sprawie była wyrażona przeze Piotra Ptaka , Jana Sikorę oraz mnie na komisji finansów. Podczas głosowania tej uchwały na Sesji Rady 10 radnych było przeciw. Sprawa wynagrodzenia była na tej stronie już przedstawiana. Wiem że jest to krzyk na puszczy, ale protestuję przeciwko dezinformacji tak tych obywateli co brali udział w wyborach i powierzyli nam losy Miasta i Gminy, jak i tych którzy udziału nie brali. Usłyszałem dziś kilka opinii że dobrze że nie brałem/brałam udziału w wyborach, bo widzę że chodziło tylko o podział dostępu do koryta. Dlatego wyrażam swoją dezaprobatę przeciwko takiej polityce informacyjnej. Potem ci sami dziennikarze dziwią się że obywatele nie chcą brać udziału w wyborach.

Radny Piotr Marzec