Miesięczne archiwum: Styczeń 2011

Bliscy i dalecy

Wieliczka 25.01.2011.

Bliscy i dalecy

Zjazd internowanych w Wiśniczu Nowym po raz czwarty zgromadził byłych działaczy oraz więźniów politycznych okresu PRL. Spotkania po latach nie zawsze są takie jakbyśmy chcieli. Co roku kogoś ubywa. Jedni odchodzą na zawsze, inni ze względu na stan zdrowia nie mogą przyjechać. Są też ludzie których najzwyczajniej po prostu na to nie stać. Od lat słyszę deklaracje polityków o konieczności zadbania o tych którzy poświęcili swoje życie i zdrowie dla Ojczyzny. Zawsze kończy się tak samo. Dobrze jest z trybuny bądź w środkach masowego przekazu składać puste deklaracje. Przez 20 lat Wolnej Polski nie wypracowano żadnego systemu pomocy tym co o tą POLSKĘ walczyli. Chwała tym bardziej Burmistrzowi i Władzom Samorządowym Wiśnicza że organizują coroczne spotkania. Dzisiaj rodzina byłych założycieli Solidarności z 1980 roku znacznie różni się między sobą poglądami politycznymi. Ale wtedy gdy mieliśmy wspólnego wroga mówiliśmy jednym językiem. Wiele dzisiejszych podziałów nie wynika ze zmiany poglądów ale z rozgoryczenia co do kierunku rozwoju naszego kraju. Wiele emocji wzbudza niepełna dokumentacja wydarzeń z tamtych lat oraz nie zawsze obiektywne opracowania historyczne. Spotykam się z opinią że wiele opracowań robionych jest na zamówienie polityczne. Zapewne nie znajdzie się taki sposób żeby zaspokoić wszystkich. Każdy z uczestników wydarzeń z tamtych lat widzi inaczej prawdę opisaną w istniejących dokumentach a prawdę zawartą w swoich myślach i sercu. Myślę że im dalej od tamtych wydarzeń te dwie prawdy będą się coraz bardziej rozdzielać. Są jednak sprawy które jednoczą nadal. Niektóre są jakby wyjęte z poprzedniego systemu. O tym pisze w swoim artykule Dorota Stec-Fus w Dzienniku Polskim z 24 stycznia. Poniżej publikuję ten tekst za Dziennikiem Polskim.

Kliknij aby powiększyć:

List otwarty.

Wieliczka, 19.01.2011r.
Burmistrz
Miasta i Gminy Wieliczka
L i s t o t w a r t y
Dotyczy Projektu uchwały nakreślającej zakres korzystania z obiektów i budynków użyteczności publicznej.
Po zapoznaniu się z projektem uchwały dot. Zasad korzystania i naliczania należności za użytkowanie i wynajmowanie urządzeo i obiektów użyteczności publicznej będącej własnością Gminy Wieliczka wyrażam poważne zaniepokojenie i niezadowolenie z kształtu tego projektu. Ponieważ nie powstał on po uprzednich konsultacjach społecznych, zważywszy, że rzecz dotyczy m. in. Obiektów sportowych, wiejskich domów kultury, domów ludowych, boisk, przyszkolnych sal sportowych, sal komputerowych, które powstały w większości z inicjatyw lokalnych, za społeczne fundusze i na przekazanych na te cele prywatnych gruntach.
Jestem w pełni świadomy zmian w prawie, na mocy którego powyższe obiekty przeszły na własnośd Gminy, jednakże społeczności lokalne winny byd poinformowane o powyższym projekcie.
Poważne zastrzeżenia wzbudza stwierdzenie, że „wszelkie dochody” będą zasilały budżet Gminy. Uważam, iż ten zapis powinien byd rozszerzony o stwierdzenie, że wszelkie dochody wypracowane przez poszczególne obiekty po uprzednim zaksięgowaniu na koncie UMiG powinny powrócid do obiektu który dany zysk wypracował.
Jest poza sporem, że regulacje, najmu obiektów gminnych muszą byd przeprowadzone gdyż z całą pewnością ograniczy to tzw. „szara strefę”.
Uważam ponadto, że obiekty mienia komunalnego, które są przekazane w zarząd społeczności lokalnych nadal powinny pozostad w ich gestii zgodnie ze statutem Gminy Wieliczka i aktualnie obowiązującymi statutami osiedli i sołectw.
Reasumując niezbędnym jest przeprowadzenie szerokich konsultacji w sprawie wspomnianego projektu.
Członek Zarządu os. Krzyszkowice
Jacek Grabowski

Zaproszenie

ZAPROSZENIE

W imieniu Portalu Arcana i Koła Naukowego Historyków, Studentów UJ zapraszamy na spotkanie z ks. Tadeuszem Sakowiczem Zaleskim, które odbędzie się w dn. 17 01 (poniedziałek) 2011 r. o godz. 18,30 w sali nr 56 Collegium Novum UJ przy ul. Gołębiej 24.

Spotkanie poświęcone będzie dyskusji nad kwestią upamiętniania ofiar ludobójstwa dokonanego przez OUN- UPA na Kresach Wschodnich
w czasie II wojny światowej.

Ks. Sakowicz Zaleski jest między innymi autorem książki pt; „Przemilczane ludobójstwo na Kresach”, działaczem środowisk kresowych, wieloletnim obrońcą pamięci o ofiarach rzezi dokonanej
przez ukraińskich nacjonalistów.