Miesięczne archiwum: Grudzień 2010

Czyja to prowokacja.

Miesiąc grudzień jest tragicznym miesiącem w drodze do Wolnej i Demokratycznej Polski. Zachowanie pamięci o tych wydarzeniach jest konieczne, by w przyszłości nie dochodziło do wynaturzenia zachowań wszelkiej władzy. Zamordowanie bezbronnych stoczniowców na wybrzeżu 17 grudnia 1970 roku (oprócz zabitych było kilkaset osób rannych, torturowanych i prześladowanych). Po wprowadzeniu stanu wojennego ucierpiał cały Naród. Najbardziej ucierpieli górnicy z Kopalni „Wujek”. 16 grudnia doszło do pacyfikacji kopalni. Zginęło 9 górników 21 zostało rannych. Nie rozszerzam tego tematu. Dla zainteresowanych jest dużo opracowań i wspomnień. Wydaje mi się że to wszystko jest tak oczywiste, że nie potrzeba nikogo przekonywać. Tak mi się wydawało do wczoraj.13 grudnia gdy z kilkoma przyjaciółmi i znajomymi zapalaliśmy znicze przy Pomniku Niepodległości na masztach wisiały flagi Państwowe. Wczoraj ktoś zdecydował o ich usunięciu. Akurat w rocznicę pacyfikacji Kopalni „ Wujek” i w przeddzień rocznicy mordu na wybrzeżu. Pytam się czy to brak wiedzy historycznej, głupota czy też inne motywy przyświecały osobie która podjęła taką decyzję. O usunięciu flag dowiedziałem się od oburzonych mieszkańców. Na dowód tego wykonaliśmy kilka zdjęć.

Piotr Marzec.

[nggallery id=11]

III Sesja Zwyczajna

Wystąpienie Piotra Ptaka na III Zwyczajnej Sesji Rady Miasta i Gminy dnia 10 grudnia 2010roku.

Rezygnacja z funkcji vice przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art. 19 pkt 5, składam rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wieliczce.
1. Funkcję, którą mnie obdarzono traktowałem jako nagrodę za poparcie i zaufanie jakim obdarzyli mnie mieszkańcy Miasta i Gminy Wieliczka, nowym krokiem w budowaniu współpracy dla dobra Wieliczki. Mieszkańcy dostrzegli chęć popierania zmian, które proponowaliśmy jako Komitety Wyborcze. Zaufano programowi na dynamiczny rozwój Gminy z troską o mieszkańców i ich miejsca pracy. Dnia 21.11.2010 zakończyłem okres kampanii wyborczej, osiągnęliśmy wspólnie z grupą osób, bardzo dobry wynik, uzyskaliśmy mandat radnej sejmiku Elżbiety Achinger, Komitet Ponad Podziałami mandat radnego Wojciecha Kozaka, do Rady Powiatu w Wieliczce uzyskaliśmy wspólnie 6 z 11 mandatów, do Rady Miasta patrząc na Miasto otrzymaliśmy wspólnie 50 % mandatów, czyli tyle samo co Burmistrz. Dlatego uznaliśmy, że te wyniki dają nam prawo i obowiązek do współdecydowania w rozwoju Gminy. Rozczarowanie nastąpiło wtedy gdy kazano mi się pogodzić z faktem, że darowano mi funkcję wiceprzewodniczącego Rady i jest to jeszcze gest, od osób, które do niedawna deklarowały wspólny udział w wyborach. Dlatego podkreślam dopóki Piotr Ptak w oczach Radnych nie będzie godny tej funkcji za swoją pracę, wiedzę, doświadczenie to do tego czasu nie zgadzam się na żadne darowania. Darować można konia, ja przyszedłem tutaj pracować dla wspólnego dobra mieszkańców naszej Gminy i nie robić skoku na stanowiska.
2. Przyglądając się budżetowi na rok 2011 dostrzegam potrzebę zaciskania pasa coraz większe wydatki i zobowiązania kredytowe skłaniają mnie do złożenia wniosku o pomniejszenie ilości wiceprzewodniczących, gdzie stworzenie funkcji 3-wiceprzewodniczącego było wynikiem potrzeb koalicyjnych poprzedniej Rady, do 2-óch wiceprzewodniczących i powołania komisji statutowej (mam nadzieję, że nie będzie ona 13 osobowa) i dokonania odpowiednich zmian w statucie Gminy.

Krytyka w imieniu 10 radnych w sprawie podwyżki uposażenia Burmistrza.
Podwyżka została przegłosowana przez Radnych z ugrupowania Artura Kozioła w proponowanej wysokości 13 głosów za 10 głosów przeciw.

W imieniu 10 radnych chciałbym przedstawić nasze stanowisko w sprawie uchwały o wynagrodzeniu Burmistrza.
Proponowana stawka wynagrodzenia odpowiada 15% podwyżce, w skali roku około 20000 zł.
Sądzimy, że rozsądne było podnoszenie tego świadczenia w czasie trwania poprzedniej 4-letniej kadencji proporcjonalnie o miarodajną kwotę tj. np. o inflację, byłoby to zasadne i uczciwe.
Dzisiaj proponuje się podniesienie o znaczną kwotę niemal z miesiąca na miesiąc, uważamy, że jest to nieedukacyjne i niemoralne do zwykłego mieszkańca Wieliczki, który zazwyczaj zadawala się 50 zł. podwyższą, dlatego proponujemy umiarkowane zwiększanie wynagrodzenia Burmistrza sukcesywne w każdym roku o odpowiednią kwotę, na przykład równą podniesionym podatkom, tj. 2,7-4%.
Dzisiaj wyrażamy swoje stanowisko głosem przeciw, dla tej kwoty wynagrodzenia.

13 grudnia

WIELICZKA 13.12.2010r
Ci co pamiętają spotkali się dzisiaj pod Pomnikiem Niepodległości przy Tablicy Solidarności.
Coraz bardziej zapominają ludzie o zbrodniach komunizmu. Brak odpowiedniej edukacji w szkołach powoduje, że młode pokolenie nie wie o podstawowych wydarzeniach z najnowszej historii Polski. Niektórzy nauczyciele twierdzą że brak czasu na realizację programu, nie pozwala na zapoznanie dzieci i młodzieży z wydarzeniami w powojennej Polsce. Dzisiaj mnie i moim kolegom wystarczyło pół godziny by wspomnieć wiele pokoleń polskich patriotów którzy cierpieli i umierali za Wolną i Demokratyczną Polskę. Bo tak niewiele trzeba by historia stała się częścią wychowania patriotycznego. Wspominaliśmy o ludziach którzy w imię obłąkańczej ideologi komunistycznej byli więzieni, torturowani i mordowani. Zapaliliśmy znicze. Odmówiliśmy modlitwę za dusze zamordowanych we wszystkich znanych i nieznanych miejscach kaźni. Z wielkim smutkiem stwierdziłem że ci co niedawno w kampanii wyborczej używali sloganów, dziś nie zadbali o to by to Miejsce Pamięci oczyścić ze śniegu. Nie wspomnę o braku ich obecności. Nie tylko myśmy o tym dniu pamiętali były tam już wcześniej znicze wstawione do śniegu. Tych cichych, nie szukających rozgłosu patriotów cenię najbardziej.

Piotr Marzec internowany w stanie wojennym w Załężu k. Rzeszowa.

[nggallery id=10]

Zaproszenie

Grupa 10 Radnych związanych z Platformą Obywatelską oraz z ugrupowaniem Ponad Podziałami
zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka na wspólne zapalenie zniczy pod Pomnikiem Niepodległości przy Tablicy upamiętniającej powstanie Solidarności. Okazją do zapalenia zniczy jest rocznica masakry robotników w 1970 roku w Gdańsku oraz uczczenia ofiar stanu wojennego wprowadzonego 13 grudnia 1981 roku. Wspólne zapalenie zniczy odbędzie się w poniedziałek 13 grudnia o godz.16:10.

Z poważaniem Piotr Marzec.

III Zwyczajna sesja Rady Miasta

Nie pisałem o wydarzeniach na Sesjach Rady Miasta i Gminy w Wieliczce z powodu konieczności wyjaśnienia niektórych kwestii. Wydarzyło się sporo dziwnych rzeczy związanych ze złymi manierami przeniesionymi z poprzednich kadencji. W tym miejscu publikuję moje wystąpienie protest na III Sesji Zwyczajnej 10 grudnia 2010 roku.

Wieliczka 3.11.10

SKANDALICZNA SESJA NADZWYCZAJNA.

W CZWARTEK 2 GRUDNIA SKŁADALIŚCIE PRZYSIĘGĘ NA PANA BOGA – W PIĄTEK 3 GRUDNIA ZAPOMNIELIŚCIE O TYCH SŁOWACH.

Dobre maniery i demokracja zostały pogrzebane. Nie wiem co powoduje takie zaślepienie, chęć posiadania władzy, żądza zysku czy to mania prześladowcza. Potrzeba dominacji nad opozycją wzięła górę nad zdrowym rozsądkiem. Mnie i moim kolegom, którzy zostali radnymi, przyświecają jasne reguły. Mamy zająć się rozwiązywaniem spraw Obywateli Miasta i Gminy we współpracy z pozostałymi radnymi. Podział na komisje, choć w złym trybie, chcieliśmy przyjąć z pełną odpowiedzialnością. Ale żeby współrządzić trzeba mieć na to wpływ. Jeśli na 8 komisji merytorycznych + Komisja Rewizyjna wszystkie stanowiska przewodniczących i vice przewodniczących objęła grupa radnych, która przeważa zaledwie trzema mandatami – to woła to o pomstę do nieba. Przy takiej postawie Radnych z listy Artura Kozioła cztery najbliższe lata będą stracone dla Miasta i Gminy. Nie może być tak, że osoby które otrzymały mandaty radnych, kierują się interesami osobistymi bądź wąskim interesem grupy. Postępowanie to przypomina chorobę a nie -dobre obyczaje demokratycznego państwa. Demokracja to wspólne dobro i zarządzanie, a nie system dyktatury większości nad jakąkolwiek mniejszością. Nie po to walczyłem o Wolną i Demokratyczną Polskę, by grupa ludzi z kierownictwa ugrupowania Artura Kozioła uzurpowała sobie prawo do zachowań totalitarnych. Widzę jak krucha jest wartość demokratycznych przemian. Ci którym wydaje się że mają do tego prawo, dokonali podwójnego występku na ciele demokracji:
po pierwsze odbierając głos opozycji do wpływu na kształt miasta i jego mieszkańców, po drugie demoralizując młodych, ludzi którzy zostali wybrani radnymi głosami wyborców.
Patrzyłem na twarze tych radnych w piątek, którzy w sposób zaprogramowany, ale niezgodny z ich moralnością rozdrapują funkcje w komisjach. Dla tych co zaprogramowali ten scenariusz polecam do oglądnięcia film Stanleya Kubricka pt. Mechaniczna Pomarańcza. W czwartek dokonano zabiegu zagarnięcia trzech funkcji na przewodniczących i vice przewodniczących Rady. Ale w piątek dokonano prawdziwego gwałtu. O ile w wyborze na funkcję w radzie daliśmy przyzwolenie w imię przyszłej zgodnej współpracy o tyle w piątek dokonano rzeczy strasznej. Myślę, że niektórym w nocy przyśniły się koszmary, gdy dotarło do nich co uczynili.

Na 8 komisji merytorycznych Obsadzono:
8 przewodniczących
8 vice przewodniczących

W Komisji Rewizyjnej:
1 przewodniczący
1 vice przewodniczący

W Zarządzie Rady:
1 przewodniczący
2 vice przewodniczących

Razem obsadzonych funkcji 21 przy 13 posiadanych mandatach.
Opozycja 1 vice przewodniczący przy 10 posiadanych mandatach.
Kuriozalne jest to że grupa Radnych Artura Kozioła będzie się mogła – (sama kontrolować). Komisja Rewizyjna składająca się w większości ze środowiska z którego wywodzi się Zarząd Miasta zaprzecza zdrowemu rozsądkowi. To Burmistrzowi i jego ugrupowaniu powinno zależeć na obiektywnej zewnętrznej kontroli. Nie po to moja rodzina i ja znosiliśmy różnego rodzaju szykany i prześladowania z więzieniem włącznie, by dzisiaj patrzeć jak zostaje podeptana demokracja.
Na pana ręce Panie przewodniczący składam wniosek o zarządzenie minuty ciszy za tych co cierpieli i umierali za Wolną i Demokratyczną Polskę. Okazją jest pamięć o ofiarach masakry na wybrzeżu w grudniu 1970 roku, jak też rocznica wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981roku.