Komunikat Nr VII

KOMUNIKAT NR VII GRUPY INICJATYWNEJ

Wieliczka, dnia 23.02.2012 r.
ze spotkania z Mieszkańcami Wieliczki w dniu 23 lutego br.
w Domu Osiedlowym
przy ul. Krzyszkowickiej 5c w Wieliczce.

Temat spotkania: przedstawienie zagadnienia kompleksowej gospodarki materiałami
odpadowymi i komunalnymi z terenu Województwa Małopolskiego.

W spotkaniu udział wzięli: Starosta Wielicki – Jacek Juszkiewicz, Burmistrz Wieliczki – Artur Kozioł, Z-ca Burmistrza Wieliczki – Łukasz Sadkiewicz, Członek Zarządu Powiatu – Lech Pankiewicz, dr. hab. inż. Janusz Mikuła prof. PK, Z-ca Przewodniczącego RM w Wieliczce: Alojzy Brożek, Radni Rady Miejskiej w Wieliczce: Halina Sinkunas, Piotr Marzec, Damian Konieczny, Prezes RN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieliczce Henryk Smagur, przedstawiciele Zarządów
i Rad Osiedlowych w Wieliczce, licznie zgromadzeni Mieszkańcy Wieliczki i Krakowa.

Poszczególni uczestnicy spotkania wystąpili z poparciem głównych tez dotyczących budowy spalarni odpadów biologicznych oraz grzebowiska na Baryczy. Wszyscy przedstawiciele jednogłośnie sprzeciwiali się powstaniu małych lokalnych spalarni odpadów komunalnych
i biologicznych. Zamiar lokalizacji jakichkolwiek obiektów przeznaczonych do utylizacji w rejonie terenów o gęstym zaludnieniu jest sprzeczny z logiką i zdrowym rozsądkiem. Jedynie kompleksowe systemy gospodarowania odpadami (spalarnie, składowiska, kompostownie, oczyszczalnie) dają oczekiwane rezultaty, czego dobrym przykładem są funkcjonujące systemy
w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. Nadrzędnym celem polityki regionalnej powinno być doprowadzenie do takiego stanu, który zrównoważałby politykę produkcji i utylizacją odpadów.

Wśród uczestników spotkania zrodził się pomysł powołania do życia Stowarzyszenia, które będzie miało na celu monitorowanie i opiniowanie działań władz miasta Krakowa w zakresie kompleksowego gospodarowania odpadami komunalnymi i biologicznymi. Do współpracy
ze Stowarzyszeniem będą zapraszani specjaliści z dziedziny ochrony środowiska, gospodarki odpadami komunalnymi i utylizacji odpadów.

Przekazywanie informacji o podjętych działaniach oraz osiągniętych wynikach Grupy Inicjatywnej odbywało się będzie za pomocą kolejnych komunikatów i prasy lokalnej.

W imieniu Grupy Inicjatywnej Radni Rady Miejskiej w Wieliczce:

Halina Sinkunas
Piotr Marzec
Damian Konieczny

Komunikat z posiedzenia Grupy Inicjatywnej przeciw budowie spalarni odpadów bilogicznych na Baryczyy

Wieliczka 17.02.2012r

Notatka Nr V/2012

ze spotkania grupy inicjatywnej w lokalu Rady Osiedla
przy ul. Sienkiewicza 24.

W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Zarządu Osiedla Bogucice i Lekarka. Zadeklarowali oni dołączenie do Grupy Inicjatywnej po konsultacji ze swoimi mieszkańcami.
W trakcie spotkań przedstawią problem związany z powstaniem spalarni i grzebowiska na Baryczy.
Następnym krokiem będzie wspomożenie Grupy Inicjatywnej
podpisami pod protestem.
Do Grupy Inicjatywnej w ramach współdziałania będą mogły się przyłączyć pozostałe wielickie Osiedla i Sołectwa.
Po wypracowaniu wspólnego stanowiska , przedstawiciele Grupy Inicjatywnej
będą przedstawiali stan sprawy mediom.
W trakcie spotkania omówiona została treść odpowiedzi z dnia 09.02.2012r. skierowana przez Wydziału Inwestycji UMK do p. Bogumił Bania.
W związku z koniecznością ochrony zdrowia, mienia i komfortu życia mieszkańców wynika potrzeba wniesienia projektu uchwały
na Sesji Rady Miasta .

APEL PROTESTACYJNY

APEL PROTESTACYJNY
MIESZKAŃCÓW WIELICZKI

Mieszkańcy Wieliczki sprzeciwiają się powstaniu spalarni
i grzebowiska dla zwierząt na Baryczy w odległości zaledwie 2,5 km. od centrum Wieliczki, w pobliżu licznych osiedli mieszkaniowych, prywatnych domów, przedszkoli, szkół oraz miejsc rekreacyjnych.

Miasto, które odwiedza rok rocznie ponad milion turystów, ubiegające się o status Uzdrowiska, nie może być narażone
na pogorszenie warunków zdrowia i życia jego Mieszkańców.

Lokalizacja spalarni i grzebowiska dla zwierząt w tym miejscu, to kolejna dotkliwa uciążliwość obok istniejącego już Wysypiska Komunalnego Barycz.

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY, DOŁĄCZ DO PROTESTUJĄCYCH!

Grupa inicjatywna:

Przewodniczący Zarządów Osiedli i Radni Rady Miejskiej w Wieliczce:
Halina Sinkunas
Piotr Marzec
Damian Konieczny
Członek Zarządu Rady Powiatu:
Lech Pankiewicz
Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieliczce
Mieczysław Duda
Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej:
Henryk Smagur
Rady Osiedli w Wieliczce:
Kościuszki-Przyszłość-Szymanowskiego, Sienkiewicza-Asnyka-W.Pola,
Krzyszkowice.

Sprawozdanie ze spotkania Zarządu Osiedli Sienkiewicza, Asnyka, W. Pola

Wieliczka 02.02.2012r

Sprawozdanie nr II/12

z posiedzenia Zarządu Osiedla Sienkiewicza, Asnyka, W. Pola, które odbyło się w dniu 2 lutego 2012 roku w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Sienkiewicza 24.

W posiedzeniu udział wzięli Piotr Marzec, Dorota Stec – Fus i Kazimierz Gastoł.

1. Tematem posiedzenia był projekt budowy spalarni i grzebowiska dla zwierząt na Baryczy. Uczestnicy spotkania podnosili Czytaj dalej

W obronie prawa do życia w czystym środowisku

Wieliczka 04.02.2012r

Spalarnia, utylizacja, czy…./

Kto na tym zyska?
Dzień jak co dzień, rozmowy, spotkania i telefony. Wydawałoby się nic specjalnego. Jeden z moich rozmówców we wtorek 31 stycznia wyraźnie mnie zaniepokoił. Okazuje się że dokonuje się przymiarki budowy spalarni odpadów biologicznych w okolicy Baryczy. Moje zaniepokojenie wzrosło Czytaj dalej

APEL POLEGŁYCH

Wieliczka 16.09.2011r.

APEL POLEGŁYCH

16 września w Puszczy Niepołomickiej odbyły się uroczystości poświęcone pamięci ofiar II wojny światowej. Msza św. i Apel Poległych odbył się przy pomniku poświęconym pamięci polskich żołnierzy z 5 Pułku Strzelców Podhalańskich, którzy polegli 10 września 1939 roku w walce z przeważającymi siłami niemieckich najeźdźców. Czytaj dalej

XXI Zlot Szlakami Walk Partyzanckich

Wieliczka 11.09.2011r.

XXI Zlot Walk Partyzanckich

W bieżącym roku mija 67 rocznica krwawych walk partyzanckich w rejonie Łysiny. Hołd dla wszystkich walczących, poległych partyzantów i pomordowanych osób cywilnych przez niemieckich faszystów, oddali przedstawiciele Władz wojewódzkich, Powiatowych, Gminnych i miejscowa ludność. W uroczystościach wzięły udział Czytaj dalej